Mokesčių grąžinimo vajus prasideda

Collections_Banner_EOFY1 white

Jungtinėje Karalystėje finansiniai metai baigiasi balandžio 5 dieną, nauji prasideda balandžio 6 dieną. Taigi nuo balandžio 6 dienos jau bus galima deklaruoti pajamas, bei susigrąžinti permokėtus mokesčius už 2014-2015 finansinius metus.

Metinę pajamų ataskaitą (Self Assessment) reikia pateikti už praėjusius finansinius metus. Mokesčių deklaravimą popieriniu formatu būtina pateikti iki spalio 31 d., o elektronines ataskaitas – iki kitų metų sausio 31d. Jei ataskaitos nepateiksite laiku, jums bus paskirta 100 svarų bauda, ir ji didės. Ataskaitą būtina pateikti net jei nedirbote arba neturėjote pelno, patyrėte nuostolį ar jeigu tai buvo jūsų paskutiniai metai, kaip dirbote laisvai samdomu darbuotoju. Pavyzdžiui: jūs esate savarankiškai samdomas santechnikas, 2014 metų liepą nusprendžiate uždaryti savo veiklą ir įsidarbinate tiesiogiai (employed). Tačiau jums reikia žinoti, jog po 2015 metų balandžio 5 dienos reikės pateikti metinę deklaraciją mokesčių inspekcijai ir joje nurodyti gautas pajamas iš laisvai samdomo darbo bei iš tiesioginio (employed) darbo.

Pateikus metinę ataskaitą popieriniu formatu, priskaičiuotų mokesčių sumas HMRC atsiunčia paštu. Elektroniniu būdu pateikti metinę ataskaitą yra daug paprasčiau, greičiau bei patogiau, turite trim mėnesiais ilgesnį laiko tarpą tam padaryti, nei siunčiant popierinę ataskaitą.

Svarbu patikrinti, ar mokesčiai apskaičiuoti teisingai, nes galėjote sumokėti per daug mokesčių arba per mažai. Jei sumokėsite per daug, HMRC grąžins permokėtą sumą. Jei sumokėsite per mažai ir tai išaiškės tik po kurio laiko, gali būti paskirta bauda su procentais. Taip pat yra svarbu saugoti visus dokumentus ir įrašus, iš kurių naudojote informaciją ataskaitai pateikti, nes kai kuriais atvejais mokesčių inspekcija gali paprašyti pateikti visus dokumentus, kuriuos naudojote apskaičiuodami ataskaitą, o jų nepateikus skiriama bauda.

Pagrindiniai dokumentai, kuriuos reikia saugoti tiesiogiai įdarbintiems, savarankiškai dirbantiems asmenims bei kompanijų direktoriams:

  • Dokumentai, kurie susiję su gaunamomis pajamomis (P45 formos, P60 formos, P11D formos, informacija apie išeitines išmokas);
  • Išlaidų, susijusių su jūsų darbu, čekiai ir sąskaitos;
  • Pašalpų dokumentai (socialinio draudimo išmokos, bedarbio pašalpa, motinystės išmokos, ligos išmokos);
  • Pensijų išmokų dokumentai;
  • Palūkanos, dividendai ar kitos pajamos iš Jungtinės Karalystės investicinių fondų;
  • Pajamos iš nuomos bei išlaidos, kurias patyrėte nuomodami nuosavybę.
  • Pajamos, gautos iš užsienio.

 

Neapmokestinamos išlaidos

Neapmokestinamas minimumas 2013–2014 finansiniais metais buvo 9440 svarų, 2014–2015 finansiniais metais neapmokestinamas minimumas yra 10 000 svarų. Savarankiškai dirbantieji taip pat turėtų žinoti, jog jie privalo mokėti 2 klasės nacionalinio draudimo mokestį – 2,75 svarus per savaitę, o asmenys, kurių pajamos 2013–2014 finansiniais metais viršijo 7750 svarų, o 2014–2015 finansiniais metais 7956 svarų – 4 klasės nacionalinio draudimo mokestį – 9 proc.

Jeigu dirbate savarankiškai, galima sumažinti savo mokesčius pasinaudojant įvairiomis lengvatomis. Iš apyvartos galima išskaičiuoti išlaidas, patirtas vykdant savo veiklą (darbui skirtų įrankių pirkimas, telefono sąskaitos, transporto bei kuro išlaidos, atlyginimai darbuotojams, pašto išlaidos, paslaugų ar prekių reklama, patalpų nuoma).

Subrangovams (subcontractors), kuriems yra taikomas 0% (gross) mokesčių tarifas, mokesčių grąžinimas dažniausiai yra neįmanomas, nes mokesčių permoka per metus nesusidaro. Mokesčių permoka dažniausiai susidaro tiems CIS subrangovams, kuriems taikomas 20 proc. ar 30 proc. mokesčių tarifas, pagal kurį mokesčiai nuo atlyginimo per metus yra atskaičiuojami neatsižvelgiant į subrangovo tiesiogiai su darbu susijusias išlaidas. Pateikus metinę pajamų deklaraciją bei deklaravus išlaidas dažnai paaiškėja, jog praėjusiais finansiniais metais susidarė mokesčių permoka ir todėl įmanomas mokesčių grąžinimas.

 

Mokesčių susigrąžinimas tiesiogiai įdarbintiems (employed)

Jei mokate mokesčius per PAYE (Pay As You Earn) sistemą, esate tiesiogiai įdarbintas (employed), jums nėra privaloma pildyti mokesčių susigrąžinimo deklaracijos, nebent neišdirbote pilnų finansinių metų arba mokesčių inspekcija naudojo neteisingą kodą atskaičiuodama jums mokesčius, todėl jūs galėjote permokėti mokesčius ir galite juos susigrąžinti.