Įgaliojimai

Greitai ir efektyviai paruošime notaro ar advokato patvirtintą įgaliojimą dėl nekilnojamojo turto ar kitų vienašališkų įvairių rūšių sandorių (sutikimas įsigyti, perleisti nekilnojamąjį turtą, išvežti vaikus į užsienį, priimti, atsisakyti paveldėjimo bylose ir kt.), kurių reikalauja įstatymai. Visi dokumentai yra patvirtinti licencijuoto teisininko ir apostilizuoti Jungtinėje Karalystėje.

Kada reikalingas įgaliojimas

Dažnai pasitaiko situacijų, kai reikia sudaryti sandorį nedelsiant, o jūs, dėl įvairių gyvenimiškų situacijų, jo pats sudaryti negalite. Tokiais atvejais asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius (pvz., vedybų sutartis, testamentas). Siekiant kitam asmeniui suteikti teisę atstovauti sandorio šalies interesams, išduodamas įgaliojimas.

Kas yra įgaliojimas

Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis.

Įgaliojimo forma

Įgaliojimas sudaryti būtina notarinė forma kai įgaliojimas išduodamas sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma, įgaliojimas sudaromas siekiant fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, ir kai įgaliojimas išduodamas nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti.

Įgaliojimo terminas

Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos. Pasibaigus įgaliojimo terminui ar panaikinus jo galiojimą prieš terminą, atstovas privalo grąžinti įgaliojimą atstovaujamajam ar jo teisių perėmėjams.

Ką daryti, jei nebepasitikite įgaliotiniu?

Įgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotinis – įgaliojimo atsisakyti. Atkreiptinas dėmesys, kad apie įgaliojimo panaikinimą, įgaliotojas privalo pranešti įgaliotiniui, taip pat įgaliotojui žinomiems tretiesiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas įgaliojimas.

Įgaliojimo pasibaigimas

Įgaliojimas pasibaigia esant vienam iš žemiau išvardintų pagrindų:

  1. pasibaigus įgaliojimo terminui;
  2. įgaliotojui panaikinus įgaliojimą;
  3. įgaliotiniui atsisakius įgaliojimo;
  4. nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuris davė įgaliojimą;
  5. nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuriam duotas įgaliojimas, arba jam iškėlus bankroto bylą;
  6. mirus davusiam įgaliojimą fiziniam asmeniui ar pripažinus jį neveiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba ribotai veiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba nežinia kur esančiu;
  7. mirus fiziniam asmeniui, kuriam duotas įgaliojimas, ar pripažinus jį neveiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba ribotai veiksniu srityje, kurioje duotas įgaliojimas, arba nežinia kur esančiu.

Man reikalingas įgaliojimas, ką daryti?

Susisiekite su mumis, išsiaiškinsime jūsų poreikius, parengsime bei įforminsime jums tinkamo turinio įgaliojimą, pasirūpinsime jo legalizavimu.

Visi dokumentai patvirtinti Jungtinėje Karalystėje licenzijuotų advokatų

Teiraukitės ir Jums padėsime.

Norėdami pradėti įgaliojimo procesą dabar prašome užpildyti pirminę FORMĄ.Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į profesionalią IB Service komandą.