Leidimas išvykti vaikui

Kada reikalingas įgaliojimas keliaujant vaikui?

Keliaujant iš Jungtinės Karalystės tėvų sutikimas nepilnamečiui vaikui savarankiškai ar lydimam kito asmens nėra būtinas, tačiau Jungtinės Karalystės pasienio tarnybos (UK Border Agency) pareigūnai tiek išvykstant, tiek atvykstant visada gali pasiteirauti vaiką lydinčio asmens apie jo santykį su lydimu vaiku.

Svarbu žinoti, kad visos oro linijos pasilieka teisę bet kada paprašyti raštiško tėvų sutikimo. Visiems savo klientams rekomenduojame turėti notaro ar advokato apostile patvirtintą tėvų sutikimą, jeigu vaikas neskrenda su tėvais.

Jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, vienas arba nelydimas vieno iš tėvų iš Lietuvos vyksta ne į Šengeno erdvei priklausančią valstybę, yra reikalingas vieno iš tėvų notarine tvarka patvirtintas sutikimas, kuris yra skirtas Lietuvos pasienio kontrolę vykdantiems pareigūnams.

Jeigu vaiko gyvenamoji vieta įstatymo nustatyta tvarka yra deklaruota ne Lietuvoje, o, pvz., Jungtinėje Karalystėje, vieno iš tėvų notarine tvarka patvirtinto sutikimo tam, kad jis vienas arba lydimas ne vieno iš tėvų iš Lietuvos respublikos teritorijos vyktų į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, nereikia.

Visais atvejais vaikas privalo turėti galiojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Kada keliaujančiam vaikui nėra reikalingas tėvų sutikimas?

Tėvų raštiško ir notaro patvirtinto sutikimo nereikia jeigu:

  • vaikas į užsienį keliauja be tėvų su lydinčiu asmeniu Šengeno erdvėje
  • vaikas skrenda į užsienio valstybę su vienu iš tėvų
  • vaikas yra ne daugiau kaip 18 metų amžiaus ir sudaręs santuoką, t.y. įgijęs civilinį veiksnumą
  • vaikas teismo tvarka pripažintas emancipuotas

Kada skrendančiam vaikui yra reikalingas tėvų sutikimas?

Jei vaikas į užsienį keliauja be tėvų su lydinčiu asmeniu ne Šengeno erdvėje yra būtinas vieno iš tėvų raštiškas ir teisiškai patvirtintas sutikimas bei jo kopija.

Mes visada tinkamai pasirūpinsime įgaliojimo paruošimu bei jo legalizavimu per trumpiausią laiką, patarsime ir atsakysime į Jums rūpimus klausimus. Pasirūpinsime, kad išvengtumėte bereikalingų rūpesčių keliaujant vaikui. Norėdami teikti paraišką paslaugai dėl nepilnamečio vaiko išvykimo į Lietuvą ar kitą šalį kviečiame užpildyti formą.Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į profesionalią IB Service komandą.