EMPLOYED

Samdomiems darbuotojams (employed) taip pat rekomenduotina rūpintis savo mokesčiais, patikrinti ar neatsirado mokesčių permoka. Neretai darbdavys per klaidą priskiria klaidingus mokesčių kodus ir tai sumažina gaunamą algą, o nepateiktos P60, P45 formos gali turėti daugiau neigiamų padarinių.

KAIP ŽINOTI AR ESATE SAMDOMAS DARBUOTOJAS „EMPLOYED“?

Požymiai, kad esate „employed“:

  • Kai gaunate atlyginimą, iš kurio darbdavys jau būna išskaičiavęs mokesčius, remiantis PAYE sistema – Pay As You Earn payroll System.
  • Turite prisijungimą prie savo pensijos kaupimo sistemos.
  • Jums priklauso apmokamos atostogos.
  • Turite darbo grafiką darbo valandas.
  • Darbą atliekate savarankiškai, t.y. nesamdote darbuotojų.

„EMPLOYED“ DARBUOTOJO DOKUMENTAI

Darbovietėje Jums turi duoti užpildyti šias formas: P46 ir formą be P45 (P46 Employee without a P45). Finansinių metų gale po balandžio 5 d., darbdavys turi Jums pateikti P60 formą (P60 End of Year certificate), kuriame parašyta, kiek viso uždirbote bei kokia buvo pajamų mokesčio suma. Šioje formoje taip pat bus parašyta kiek už jus buvo sumokėta socialinio draudimo įmokų – NIC.

Jei išeisite iš darbo, jums bus pateikta P45 forma (Details of employee leaving work P45), kur bus pažymėta paskutinė darbo diena, uždirbta suma bei sumokėti mokesčiai.

Šias formas svarbu turėti kaip įrodymą, kad buvote įdarbintas ir mokėjote mokesčius.

„EMPLOYED“ DARBUOTOJO MOKESČIAI

Samdomi darbuotojai gaudami atlyginimą kartu gauna ir algalapį (angl. pay slip). Jame pateikiama informacija apie sumokėtus mokesčius bei uždirbtą algos sumą. Taip pat būna nurodytas socialinio draudimo mokestis.

Algalapyje taip pat būna nurodytas mokesčių kodas, kuris darbuotojui priskiriamas jam įsidarbinus. Jei mokesčių kodas nurodytas neteisingas, informuokite apie tai savo darbdavį ar kreipkitės į HMRC, jums bus sugrąžinta permokėta mokesčių suma.

PAJAMŲ MOKESČIO KODAS IR JO RŪŠYS

Mokesčio kodas sudarytas iš skaičių ir raidžių arba tik raidžių. Jei mokesčio kode yra 3 skaičiai, jį reikia dauginti iš dešimties ir bus aišku, kokią sumą viršijus, jums reikės mokėti pajamų mokestį. Žemiau pateikiame galimas mokesčio kodo kombinacijas:
BR – gautų pajamų mokestis – 20%. Dažniau taikomas esant daugiau nei vienai darbovietei.
DO – gautų pajamų mokestis – 40%. Taikomas antrajai darbovietei ar pensijai apmokestinti.
NT – netaikomi jokie mokesčiai.
P – Šis kodas taikmomas 65 – 74 amžiaus dirbantiems asmenims, kurių išimtinai neapmokestinamas minimumas.
Y – Šis kodas taikmomas nuo 75 metų amžiaus dirbantiems asmenims, kurių išimtinai neapmokestinamas minimumas.
Gali būti taikoma ir daugiau mokesčių kodų.

 

Mokesčių grąžinimo išvykusiems ar ketinantiems išvykti iš Jungtinės Karalystės FORMADėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į profesionalią IB Service komandą.