Klausiate – atsakome

Skiriuosi su vyru ir norėjau pasiteirauti, ar tiesa, kad sutuoktinis gali neleisti man pasilikti santuokinės pavardės?

Įstatymuose įtvirtinta nuostata, kad sutuoktinis po santuokos nutraukimo gali pasilikti savo santuokinę arba iki santuokos turėtą pavardę. Tačiau jeigu santuoka nutraukiama dėl vieno sutuoktinio kaltės, tai kito sutuoktinio reikalavimu teismas gali uždrausti kaltam dėl santuokos iširimo sutuoktiniui pasilikti santuokinę pavardę, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendrų vaikų.

Taigi, tam, kad uždrausti sutuoktiniui pasilikti santuokinę kito sutuoktinio pavardę, turi būti išpildomos dvi sąlygos:

  • Visų pirma, sutuoktinis turi būti kaltas dėl santuokos iširimo.
  • Antra, sutuoktiniai neturi turėti bendrų nepilnamečių vaikų. Šiuo atveju įstatymų leidėjas yra numatęs išlygą net ir esant sutuoktinio kaltei dėl santuokos iširimo jam pasilikti santuokinę pavardę. Ši išlyga pateisinama tuo, kad skirtingos tėvų ir vaikų pavardės gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams vaikams tiek psichologiniu aspektu, tiek kitomis prasmėmis (keliaujant, mokymosi, sveikatos įstaigose ir pan.).
Santuokos metu paveldėjau nekilnojomąjį turtą – namą su žemės sklypu. Ar skiriantis sutuoktinis gali pretenduoti į šį turtą?

Įstatymuose įtvirtina nuostata, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas sutuoktiniui dovanotas ar jo paveldėtas po santuokos sudarymo, jeigu testamente nėra nurodyta, kad turtas perduodamas bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn.

Taigi, bendroji nuostata yra ta, jog santuokos metu paveldėtas turtas yra laikomas paveldėtojo asmenine nuosavybe ir santuokos nutraukimo metu nėra dalinimas. Tačiau, jei toks turtas paveldėtas testamentu ir jame buvo nurodoma, jog jis perduodamas į bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę, toks turtas neturės asmeninio turto teisinio statuso ir santuokos metu bus dalinamas.

Kokiais kriterijais remiantis yra priteisiamas išlaikymas nepilnamečiams vaikams?

Remiantis LR civilinio kodekso 3.192 str. 2 d., teikiamas materialinis išlaikymas nepilnamečiam vaikui turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai.

Vaiko poreikiai sietini su jo amžiumi (ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus ir pan. ), sveikatos būkle (ar patiriamos išlaidos vaistams, specialiam maistui, reabilitacijai ir pan. ), vaiko gabumais (išlaidos lankomiems užsiėmimams (sporto, muzikos, dailės ir pan.).

Tėvų turtinė padėtis vertinama atsižvelgiant į turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, sveikatą, išlaikytinių skaičių, kokių priemonių asmuo imasi, kad gautų pajamų nepilnamečiams vaikams išlaikyti. Pabrėžtina, kad tėvų turtinė padėtis yra svarbus, tačiau ne lemiantis kriterijus nustatant išlaikymo dydį.Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į profesionalią IB Service komandą.