Depozito už nuomą susigrąžinimas

Dauguma namų, butų šeimininkų ar gyvenamąjį plotą nuomojančių agentūrų prašo naujų nuomininkų sumokėti užstatą (UK vadinamą depozitu). Šis depozitas yra naudojamas garantuoti, kad nuomininkui išsikraustant bus padengta turtui padaryta žala arba bus padengiamas nuomos mokestis, jeigu nuomininkas jo nesumokės. Tačiau depozitą šeimininkas privalo apdrausti.

Kokia yra nuomos depozito draudimo schema?

Nuomos depozito apsaugos schema skirta jūsų depozitui apsaugoti. Tai reiškia, kad jūs galite būti tikras, jog atgausite depozitą nuomos pabaigoje, jeigu depozitas jums teisėtai priklausys.

Pavyzdžiui, jūsų nuomoto namo ar buto šeimininkas taip pat turės teisę į dalį depozito, jeigu jūs padarysite kokią nors žalą būstui arba būsite nesumokėjęs nuomos. Depozito apsaugos schema taip pat teikia ginčų dėl depozitų sprendimo paslaugą, kuria pasinaudojus jums nereikės kreiptis į teismą.

Yra dvi depozito apsaugos schemos, ir jūsų nuomojamo namo ar buto šeimininkas gali rinktis bet kurią iš jų.

  • Viena schema, vadinamoji „laikomoji“ (custodial scheme), kuomet šeimininkas padeda gautą depozitą saugoti.
  • Kita schema, vadinamoji „draudiminė“ (insurance-based scheme), kuomet savininkas pasilieka depozitą, tačiau turi mokėti depozito draudimo įmokas.

Kaip žinoti, ar depozitas apsaugotas?

Kai ieškote nuomotis namo ar buto, pasiklauskite, kokią schemą depozitui apsaugoti planuoja naudoti šeimininkas. Besilaikantis įstatymo šeimininkas privalo jus informuoti, kaip apsaugos depozitą, per 30 dienų nuo tada, kai jūs jį sumokėjote. Taip pat šeimininkas turi jus informuoti, kokiomis sąlygomis depozitas bus jums sugrąžinamas.

Geriausias sprendimas:

Jums ir šeimininkui raštu suderinti nuomojamo buto ar namo realią būklę, sudaryti vadinamąjį inventoriaus ir realios būklės aprašą (angl. inventory). Tai padės išvengti nesutarimų nuomos termino pabaigoje.

Labai svarbu per visą nuomos laikotarpį laikytis nuomos sutarties sąlygų. Lietuvaičiai dažnai nesupranta, kad be raštiško šeimininko leidimo negali vykdyti jokių remonto ar patalpų pagerinimo darbų. Netgi sienų spalvos ar užuolaidų savavališkai pakeisti negalima, taip pat negalima savavališkai išmesti sulūžusių baldų. Visiems tokiems pakeitimams būtina gauti raštišką namo šeimininko sutikimą. Tinka ir gautas elektroniniu paštu.

Kas vyksta nuomos pabaigoje?

Jūs turėtumėte susigrąžinti depozitą per 10 dienų nuo tada, kai sutarsite su šeimininku, kokia suma bus grąžinama. Iš depozito gali būti atskaitoma žala, kurią padarėte patalpoms ar baldams per nuomos laikotarpį. Iš depozito gali būti išskaičiuojama ir laiku nesumokėta nuoma. Tačiau šeimininkas negali iš depozito išskaičiuoti natūralaus patalpų bei baldų nusidėvėjimo.

Kaip depozitas grąžinamas?

Jeigu jūs nesutariate su šeimininku dėl padarytos žalos dydžio, priklauso nuo to, kokia schema depozitas buvo apsaugotas. Kilus ginčui įsitikinkite, kad depozito apsaugos agentūrai ir šeimininkui yra žinomas jūsų naujasis adresas, elektroninis paštas ir telefonas.

Laikomoji schema (custodial scheme).

Jeigu depozitas apsaugotas pagal laikomąją schemą, o jūs su šeimininku sutariate dėl sugrąžinamos sumos, jūs abu turėsite užpildyti specialią formą, ir depozitas bus sugrąžintas per 10 dienų.
Jeigu iškyla ginčas tarp jūsų ir šeimininko dėl sumos, kuri jums turėtų būti grąžinta, laikomoji schema sulaikys depozitą tol, kol jūs šį ginčą išspręsite. Depozitas jums bus grąžintas tik tuomet, kai susitarsite su šeimininku.

Draudiminė schema (insurance-based scheme).

Šiuo atveju depozitą turi pats šeimininkas. Po to, kai sutarsite dėl grąžinamos sumos ir paprašysite šeimininko depozitą grąžinti, jis turi būti pervestas per 10 dienų. Jeigu jūs nesutariate dėl grąžinamos sumos, tą dalį, dėl kurios ginčų nekyla, šeimininkas turi pervesti per 10 dienų. Kitą, ginčytiną dalį šeimininkas privalo padėti į apsaugos schemą.

Schema saugos tą dalį, kol sutarsite dėl likusios sumos dydžio. Pavyzdžiui, jeigu jūs sumokėjote 800 svarų depozito, o šeimininkas nori pasilikti 200 svarų sulaužytiems baldams padengti, bet jūs tvirtinate, kad baldai tokie buvo nuomos pradžioje, tai šeimininkas turi 600 svarų jums grąžinti, o 200 svarų padėti schemos apsaugai, kol ginčą išspręsite.

Jeigu šeimininkas nesumokės jums to, ką privalo sumokėti, tai padarys draudiminė schema.

Ginčų dėl depozitų sprendimas.

Kiekviena schema teikia nemokamą alternatyvaus ginčo sprendimo paslaugą (alternative dispute resolution (ADR)). ADR servisas nuspręs, kokią dalį depozito galite susigrąžinti.

Jeigu jūs nuspręsite pasinaudoti ADR servisu, tuomet šio serviso sprendimai bus neginčijami ir jūs nebegalėsite kreiptis į teismą. Jeigu jūs arba šeimininkas nesutiksite naudotis ADR ginčų sprendimo paslauga, tada liks vienintelis kelias – teismas.

Kas, jeigu namo šeimininkas neapdraudė depozito?

Galima kreiptis į teismą dėl namo ar buto šeimininko neteisėtų veiksmų, jeigu jis depozito neapdraudžia. Jeigu turite tokių ketinimų, verta pasitarti su teisininku. Prieš paduodami ieškinį į teismą jūs turite raštu kreiptis į šeimininką ir suteikti jam paskutinę galimybę apdrausti depozitą bei jus apie tai informuoti.

Teismas gali priteisti šeimininkui sumokėti jums kompensaciją, jeigu:

  • Depozitas iš viso nebuvo apsaugotas;
  • Depozitas nebuvo apsaugotas per 30 dienų;
  • Šeimininkas nesuteikė jums informacijos apie depozito draudimą.

Kokio dydžio bus kompensacija, sprendžia teismas, tačiau tai gali būti nuo 1 iki 3 kartų daugiau, nei jūsų depozito suma. Teismas taip pat gali nurodyti šeimininkui apsaugoti depozitą pagal schemą.Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į profesionalią IB Service komandą.