Testamentai

Paveldėjimo teisė  

Testamentas arba testamentas yra teisinis dokumentas, kuriame išreiškiamas asmens (testatoriaus) noras, kaip turi būti paskirstytas jo turtas (turtas) po jo mirties ir kuris asmuo (vykdytojas) turi valdyti turtą iki jo galutinio paskirstymo. Testamentas įsigalioja tik po testatoriaus mirties. 

Mūsų teisininkai konsultuoja tarptautinio paveldėjimo klausimais: palikimo, priėmimo (kai palikėjas ar įpėdiniai yra užsienio valstybėje gyvenantys asmenys ar užsienio valstybės piliečiai arba paveldimas turtas yra užsienyje) testamentų sudarymo ir keitimo (taikytinos teisės paveldėjimui pasirinkimo), praleisto įstatymo numatyto termino palikimui priimti atstatymo. Atstovaujame klientus notarų biuruose ir teismuose sprendžiant dėl paveldėjimo kilusius ginčus Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. Padedame klientams gauti Europos paveldėjimo pažymėjimą. 

Europos paveldėjimo pažymėjimas (EPP). Šis paveldėjimo klausimus sprendžiančios institucijos išduodamas dokumentas, gali būti naudojamas įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ir palikimo administratorių – juo patvirtinamas jų statusas ir teisės ar įgaliojimai kitose valstybėse narėse. Išduotas EPP visose valstybėse narėse pripažįstamas be papildomų procedūrų. 

Mūsų advokatai atliks visus veiksmus visais testamentų administravimo klausimais. Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į profesionalią IB Service komandą.